Projecte Barri

  • 16-02-2024 - 31-12-2024
PROJECTE BARRI 

El Projecte Barri és un projecte comunitari que proposa enfortir la presència del museu al barri mitjançant la posada en marxa d’iniciatives en col·laboració amb el teixit associatiu local. La intenció és fer del museu un espai pròxim a les necessitats i interessos de les associacions i altres entitats que hi desenvolupen la seua activitat, independentment del seu àmbit d’actuació (cultura, esports, educació, serveis socials, igualtat, joventut, medi ambient, veïnal).

La proposta es construeix sota la consideració que a partir del patrimoni arqueològic es poden abordar temàtiques molt dispars: el gènere, les migracions, les cures, el conflicte o la multiculturalitat, entre molts altres. Aquestes connexions permeten articular accions conjuntes en les quals tant el museu com les associacions identifiquen els seus espais comuns.

Des que es va iniciar el projecte a finals de 2017, hem col·laborat amb entitats com Fet de vidre,  l’Associació d’Epilèpsia de la Comunitat Valenciana ALCE, l’Associació de Dones Gitanes Romi, la Federació d’Associacions Gitanes FAGA, la Universitat Popular de Ciutat Vella, ASIEM Salud Mental, la Creu Roja, l’IES Barri del Carme, l’Associació de Comerciants del Mercat de Mossén Sorell, el Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració de l’Ajuntament de València, la Casa Perú, la Federación Unión Africana de España, Por ti mujer, Amigos Mira España, Candombe, la Casa Chile, la Casa Venezuela, Mujeres Africanas de Paterna, la Casa Rusia, Rumiñahui, Asociación Cultural China, Nourdine, Benka Asociación Maliense, Mujeres Africanas Unidas i la Casa Camerún.

La intenció, al remat, és fer del Museu de Prehistòria de València un espai viscut, sentit i compromés que atenga les necessitats de la xarxa associativa del barri. Com a museu, no sols tenim la capacitat, sinó també la responsabilitat de connectar i donar resposta a les necessitats del nostre entorn.

    Back to top