Taller d'experimentació sobre epigrafia ibèrica

  • 01-01-2004 - 31-12-2024
A partir d'una explicació inicial, els participants s'introdueixen en les característiques de l'epigrafia ibérica: origen, tipus de signes, suports de l'escriptura, existència de diversos signaris i dificultat de la seua traducció.

Després, els participants es familiaritzen amb l'epigrafia ibèrica escrivint en una fitxa el seu nom en els dos signaris ibèrics, emprant encunys. Posteriorment, han de transcriure un fragment d'un dels ploms trobats a la Bastida de les Alcusses (Moixent) i llegir el resultat. Així, entenen la diferència entre una transcripció i una traducció, que en el cas de la llengua ibera encara no s'ha pogut aconseguir.
Educació primària, Educació secundària, Batxillerat i F.P. Grau Mitjà, Educació adults
    Back to top