V Jornada de conservació i restauració arqueològica: Arqueologia funeraria

 • 17-11-2023

V Jornada de conservació i restauració arqueològica: arqueologia funeraria [ASSISTÈNCIA PRESENCIAL]
Divendres, 17 de novembre de 2023
El Laboratori de Conservació i Restauració del Museu de Prehistòria de València organitza ponències amb professionals conservadors i restauradors de l’àmbit nacional, de forma presencial.
Lloc: Saló d'Actes Alfons el Magnànim
Inscripció gratuïta online: https://forms.gle/NWsvhExgrxpRkr4NA
Més info: 963 883 567 / trini.pasies@dival.es
Aforament limitat

PROGRAMA:

Sessió de matí

 • 9:00-9:30h: Accés participants i acte d'inauguració
 • 9:30-10:30 h.: La conservación preventiva del campo al laboratorio. El caso de un enterramiento medieval en Ojo Guareña (Burgos), Sofía de León i Raquel Lorenzo, tècnics del laboratori de conservació-restauració CENIEH (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana).
 • 10:30-11:30 h.: La conservación preventiva de restos momificados, María García Morales, responsable del Área de Conservación-Restauración, Servicios Comunes. Museos de Tenerife.
 • 11:30-12:00 h.: pausa
 • 12:00-13:00 h.: Técnicas de investigación y conservación aplicadas a la arqueología de la muerte: el caso del yacimiento arqueológico de Torruclés (Burriana-Castellón), Jose Manuel Melchor i Elvira Safont, Museo Arqueológico Municipal de Burriana.
 • 13:00-14:00 h.: Tumba de Shemai (Egipto). Extracción, tratamientos in situ y conservación, Sara Tapia-Ruano, conservadora-restauradora del Museo Egipcio de Melilla i membre de la missió Qubbet el-Hawa.


S
essió de vesprada

 • 16:30-17:30 h.: Arqueología de la memoria. Las fosas de Paterna: un proyecto de conservación y puesta en valor, en el Museu de Prehistòria de València, Ramón Canal, Trinidad Pasíes i Janire Múgica, conservadors-restauradors del Museu de Prehistòria de València.
 • 17:30-18:30 h.: Estudio químico analítico de los materiales integrantes de los bienes hallados en las fosas de Paterna, Mª Teresa Doménech, Instituto de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València.
 • 18:30-19:30 h.: Visita guiada a l'exposició “Arqueologia de la memòria. Les fosses de Paterna” i al laboratori de conservació i restauració del museu.
  Back to top