Taller d'experimentació sobre teixiduria ibèrica

  • 01-01-2004 - 12-2024
Els participants s'aproximen al món de la teixidura ibèrica mitjançant la manipulació dels diferents tipus de telers. Açò permet comprendre de manera pràctica el proces d'elaboració dels teixits.

L'activitat introduïx els participants en el paper social que tenien els teixits en època ibèrica, qui els confeccionava i amb quines matèries primeres s'elaboraven. També els permet conèixer els diversos tipus de telers, els elements que els composen, el seu funcionament i la varietat de teixits elaborats per cadascun d'ells.

A través d'uns panells i d'una sèrie de rèpliques, es mostra el processat de les fibres, lli i llana, i el filat, així com el funcionament del teler vertical, el teler de reixeta i el de plaques.

Posteriorment, els participants es divideixen en dues àrees de treball om s'experimenta amb el funcionament del teler de reixeta i el de marc, o simplificació del teler vertical.

Per a finalitzar i reforçar allò aprés, en cada àrea de treball els participants reben una fitxa on es mostra el teler vertical, que ja han vist, amb el nom i la funció de cada part, i una imatge del teler que acaben d'utilitzar. Els participants han d'identificar les parts del teler que tenen en les seues mans, quines parts falten o si hi ha d'altres que fan el mateix paper, i marcar-les en la imatge.
Educació primària, Educació secundària, Batxillerat i F.P. Grau Mitjà, Educació adults
    Back to top