V Jornades d’Arqueozoologia del Museu de Prehistòria de València

  • Saló d’actes Alfons el Magnànim
    28-11-2019 - 29-11-2019

Ja està disponible el programa definitiu de les jornades. Recordeu que l'accés és LLIURE.

Amb el propòsit de donar a conéixer les investigacions arqueozoològiques realitzades en els jaciments valencians, el Museu de Prehistòria de València té previst celebrar durant el pròxim mes de novembre les V Jornades dedicades a estos estudis. Esta edició comptarà amb una única sessió lliure que arreplegarà preferentment treballs sobre conjunts de fauna de jaciments valencians, encara que també podran tindre cabuda treballs de l'àmbit peninsular. Esta sessió té com a objectiu l'exposició de treballs en curs sobre conjunts de fauna de jaciments objecte de recents intervencions, o bé sobre antigues col·leccions novament revisades.

Els investigadors interessats a participar en estes V Jornades d'Arqueozoologia han de comunicar-ho enviant un resum de la seua comunicació (alfred.sanchis@dival.es) abans de l'1 d'octubre de 2019. El resum no excedirà les 500 paraules i en el mateix s'indicarà el títol de la comunicació, autor, filiació, telèfon i direcció de correu electrònic. El format de participació serà a través de l'exposició de comunicacions de 20 minuts de duració.

 

Alfred Sanchis i Josep Lluís Pascual

Coordinadors de les V Jornades d’Arqueozoologia

    Back to top