Relectures. Itineraris museístics en clau de gènere

  • 23-11-2018 - 23-11-2022
La xarxa d’itineraris museístics en clau de gènere incorpora la perspectiva de gènere a la visita cultural al museu. La perspectiva de gènere estudia les construccions culturals i socials pròpies per als homes i les dones, al lò que identifica el femení i el masculí. Amb aquesta xarxa s’ofereix a les i els visitants dels museus participants una lectura diferent de les col ·leccions exposades, a fi de fomentar la igualtat de gènere davant de la diversitat.

El Museu de Prehistòria de València ha elaborat un itinerari o recorregut en clau de gènere, seleccionant un conjunt de peces i espais de la seua col·lecció permanent que mostren un interés significatiu en relació a les representacions de gènere. Les i els visitants poden consul tar i descarregar la informació i el material necessari per a fer els recorreguts proposats en www.relecturas.es.

Aquests itineraris no es focal itzen exclusivament en la figura de la dona, sinó que exploren igualment les representacions de l ’home i la masculinitat, com també la presència d’identitats transgènere, tercers gèneres o gèneres alternatius al sistema dual occidental de sexe/gènere. També se centren en aspectes com ara la ideologia i els sistemes de gènere, els estereotips i els rols, les relacions entre espais, història i gènere, etc.

Alguns dels objectius de la xarxa són: contribuir al coneixement i la difusió del patrimoni cultural valencià, fomentar el diàleg intercultural , estretir els vincles entre els museus valencians, dinamitzar el turisme cultural , i formar en valors de respecte, convivència i tolerància per a aconseguir una igualtat real i efectiva entre dones i homes.
    Back to top