Col·leccions museístiques en línia. L'exemple de la numismàtica

  • 15-04-2016 09:00 h
Lloc de celebració: Sala de conferències. Museu Arqueològic Nacional de Madrid. Assistencia lliure i gratuïta.

En els últims anys s'han produït avanços significatius en relació amb la digitalització de col·leccions museístiques i la publicació en línia de les mateixes. Aquestes jornades de treball reuneixen a diferents institucions compromeses amb la publicació dels seus fons en línia en diferents àmbits. Totes elles es mostren partidàries d'un treball col·laboratiu, recolzat sobre l'ocupació d'ontologies unificades i respectuós amb els estàndards de la comunitat científica internacional. La disciplina numismàtica ha resultat particularment fructífera en aquesta matèria, ja que ha generat iniciatives modèliques que la converteixen en un exemple de treball col·laboratiu recolzat sobre tesaurus digitals i adaptat a la filosofia Linked data.
La reunió té per objecte posar l'accent en diferents aspectes teòrics i pràctics a partir dels diferents projectes d'institucions nacionals i internacionals. S'exposaran els criteris seguits en aquestes experiències i els recursos necessaris per posar en relleu una digitalització eficient de les col·leccions museístiques. Aquestes iniciatives parteixen de la voluntat institucional de posar a disposició del públic els seus fons. Els esforços per compatibilitzar diferents sistemes documentals de gestió de fons, perquè puguin connectar-se amb projectes col·laboratius nacionals i internacionals, és un dels reptes més importants d'aquestes iniciatives. Els exemples de col·leccions nacionals i internacionals serveixen com a mostra de les diferents realitats a què s'enfronta la publicació de col·leccions.

Organitzen:
École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid
Museo Arqueológico Nacional
Universitat de València (Facultat de Geografia i Història)
Museu de Prehistòria de València

Programa:

Apertura: Andrés CARRETERO PÉREZ, Director del Museo Arqueológico Nacional y Michel BERTRAND, Director de la Casa de Velázquez
Las experiencias españolas. Estado actual de las colecciones museísticas y corpora numismáticos en línea

Presidència: Carmen MARCOS ALONSO, Museo Arqueológico Nacional

Reyes CARRASCO GARRIDO,Subdirección General de Museos Estatales,,Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Museos abiertos-Museos open: de la accesibilidad a la interoperabilidad

Paloma OTERO MORÁN, Departamento de Numismática,Museo Arqueológico Nacional
Digitalizar para todos los públicos. Un desafío para las colecciones numismáticas del Museo Arqueológico Nacional


Albert ESTRADA-RIUS y Maria CLUA, Gabinet Numismàtic de Catalunya, Museu Nacional d’Art de Catalunya
La digitalización y difusión de las colecciones del Gabinet Numismàtic de Catalunya: estado actual y retos de futuro

Rebeca C. RECIO Departamento de Investigación y Colecciones, Museo Cerralbo
La colección numismática del Museo Cerralbo y su difusión en línea: la finalidad de compartir

Debat


Digitalització i publicació de col·leccions numismàtiques: Gestió de processos, desenvolupament i aspectes tecnològics


Presidencia: Pere Pau RIPOLLÈS,Universitat de València

Florence CODINE, Jérôme JAMBU y Frédérique DUYRAT, Département des monnaies, médailles et antiques, Bibliothèque nationale de France
Numérisation des monnaies de la BnF : entre urgence et projet de longue durée

María CARRILLO, Subdirección General de Museos Estatales, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Política de normalización terminológica y tesauros del Patrimonio Cultural del MECD: el Diccionario de Numismática

Virginia SALVE, Departamento de Documentación, Museo Arqueológico Nacional
El programa de digitalización del Museo Arqueológico Nacional

Manuel GOZALBES, Museu de Prehistòria de València y Alejandro PEÑA, Render S.L. - Dédalo
Gestionar la colección y difundirla. Un proyecto para el Museu de Prehistòria de València

Debat


Recursos en línia i programes col·laboratius internacionals

Presidència: Laurent CALLEGARIN, École des hautes études hispaniques et ibériques, (Casa de Velázquez, Madrid)

David WIGG-WOLF, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt-am-Main
Nomisma.org: Linked Open Data for Numismatics

Julien OLIVIER y Frédérique DUYRAT, Département des monnaies, médailles et antiques, Bibliothèque nationale de France
Numérisation des monnaies grecques de la BnF : enjeux scientifiques et communication

Pere Pau RIPOLLÈS, Universitat de València
Las cecas hispanas en el marco de Online Greek Corpus

Evangeline MARKOU, Institute of Historical Research, National Hellenic Research Foundation
The Kyprios Character website: bringing together archaeologists, historians and numismatists interested in Ancient Cyprus

Ricard PÉREZ ALCÁZAR, Subdirección General de Archivos Estatales,Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Reutilización de la información en el Sector Cultural

Debat final

    Back to top