Biblio-biblia-biblioteca: d’Alexandria a la Biblioteca del Museu de Prehistòria

  • Sala permanent de Prehistòria
    21-09-2014 10:00 h
Saps per a què serveixen les biblioteques? Per què van a nàixer? En què creus que consisteix ser bibliotecari? Vine a la Biblioteca Infantil i coneixeràs més a fons el món dels llibres i de les biblioteques, els llocs on pots trobar qualsevol tipus d’informació.
    Back to top