Back to top

De dames, de cavallers i de dracs. Viure en un castell medieval

  • Sala permanent de Prehistòria
    08-06-2014 10:00 h
Com creus que era la vida en un castell?, quina era la funció d’una fortalesa?, de quines parts constava? Tots els castells tenien muralles? Què es feia al pati d’armes? Vine a la Biblioteca Infantil i descobriràs com es vivia en un castell.
Famílies
    Back to top