El llibre: la memòria escrita. Escriure per a recordar

  • Sala permanent de Prehistòria
    06-04-2014 10:00 h
Quan penses que va sorgir la primera escriptura?, quina era la seua finalitat? Vine el diumenge a la Biblioteca Infantil i descobriràs les primeres escriptures com la cuneïforme o la jeroglífica i els materials i les tècniques que des de l’antiguitat s’han anat emprant per deixar-hi memòria escrita de les paraules.
Famílies
    Back to top