Viu un cap de setmana amb els ibers 2013

  • 14-09-2013 - 15-09-2013
Més de 1500 persones van gaudir d'aquestes jornades, organitzades entorn de la rellevant troballa d'un complex ritual a la Porta Oest de l'assentament. Organitzem una temàtica que anava a tractar de creences, mites i rituals i el paper protagonista, com sempre, el van tindre els visitants, als quals convidem a participar en els rituals amb objectes i actuacions especials.

En la zona d'excavació, les explicacions detallades de l'excavació del ritual van atraure l'atenció de tot el món. Les escultures de la necròpoli del Corral de Saus van servir per a acostar a la gent les imatges del més enllà.
Tots els públics
  • Biblioteca en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Bastida de les Alcusses 2013

    Famílies
    14-09-2013 - 15-09-2013
Back to top